Skip to main content

(Interim) projectmanagement voor bouwprojecten en veiligheidsorganisaties op strategisch en tactisch niveau. Voor:

Publieke opdrachtgevers, bouwconsortia en bouwbedrijven op grote bouwprojecten

Bouwteams, 2-fasen projecten en geïntegreerde contacten

Projecten binnen bouwbedrijven. Bijvoorbeeld het begeleiden van certificering op de veiligheidsladder, ondersteuning van het veiligheidsteam, interim veiligheidsmanagement en nog veel meer

Praktisch uitvoerbaar advies, wetenschappelijk onderbouwd. Advies met meerwaarde, voor nu en de toekomst. Zoals:

Opstellen van integrale (bouw)veiligheidsplannen, zoals een integraal veiligheidsplan, V&G-plan, bouwveiligheidsplan, calamiteitenplan

Implementeren van veiligheidsambitieprogramma

Ongevalsonderzoek, audits en toetsen en nog veel meer

Praktische, gerichte individuele- en groeptrainingen:

Gegeven door onze professionals met ervaring uit de praktijk

Van inhoudelijke, veiligheidskundige onderwerpen tot  training op het gebied van houding/gedrag en veiligheidsbewustzijn/-cultuur

Meer informatie?

Neem contact op

Betrokken bij het hele bouwproces

Een veilig project realiseren vraagt om betrokkenheid tijdens het hele bouwproces. Paltrock B&I is erbij als de contouren van het project nog vastgesteld moeten worden. En we blijven erbij tot de uiteindelijke oplevering en beheer/onderhoud van het project. Elke fase vraagt een andere aanpak, benadering en samenwerking. Onze ervaren professionals werken pragmatisch samen met het projectteam aan bewezen oplossingen. We geloven in realistische oplossingen die zich al eerder hebben bewezen, maar ook vernieuwend zijn en passen bij de organisatie en het project.

Close Menu