Skip to main content

Filter

Werken langs de weg is gevaarlijk en blijkt ook ongezond

Dat werken langs de weg gevaarlijk is, is al langer bekend. Uit ongevalscijfers van NL arbeidsinspectie blijkt dat een groot deel van de ongevallen op langs de weg plaats vinden. Het volledig afsluiten van de weg zou het werken een stuk veiliger maken. Door het afsluiten van de weg is…

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor gezondheidsschade door gebruik van alternatieve brandstoffen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker item voor de winnende aanbieding. In de strijd om opdracht gegund te krijgen wordt vaak het gebruik van alternatieve brandstoffen aangeboden voor bouwmaterieel. Afhankelijk van het type brandstof stoten deze minder fijnstof, stikstof en CO2 uit. Dit is goed nieuws omdat het een gunstige impact…

Invullen van de vergewisplicht van de opdrachtgever

Een belangrijke verantwoordelijkheid voor het veilig realiseren van een project ligt bij de Opdrachtgever. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Arbeidsomstandighedenbesluit vermeldt een verplichting van de opdrachtgever om zich te vergewissen dat een project in de uitvoeringsfase veilig gerealiseerd kan worden. Hoe wordt hier invulling aan gegeven? De twee…

Voorspellen van ongevalsscenario’s

Elk bouwproject is uniek. Dit maakt de bouw bijzonder. Of het nou gaat om de opgave, de bouwmethode of de veiligheidsrisico’s, elk project is anders. Voor de meeste projecten kunnen de veiligheidsrisico’s goed ingeschat worden en kunnen de juiste veiligheidsmaatregelen bepaald  worden. Maar hoe kan je de beste maatregelen bepalen…
Close Menu