Skip to main content

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker item voor de winnende aanbieding. In de strijd om opdracht gegund te krijgen wordt vaak het gebruik van alternatieve brandstoffen aangeboden voor bouwmaterieel. Afhankelijk van het type brandstof stoten deze minder fijnstof, stikstof en CO2 uit. Dit is goed nieuws omdat het een gunstige impact heeft op de milieubelasting.

De aanbieding wordt beoordeeld door de opdrachtgever. Maar worden de aangeboden maatregelen ook beoordeeld op de impact op de gezondheid van bouwplaatsmedewerkers? Medewerkers worden op de bouwplaats blootgesteld aan uitlaatgassen. Maar wat is bekend over de schadelijkheid van uitlaatgassen van alternatieve brandstoffen?

Uit publicaties blijkt bijvoorbeeld dat blootstelling aan uitlaatgassen van biodiesels schade aan het weefsel kan veroorzaken. Dit komt voornamelijk door de aanwezigheid van onverzadigde vetten. Door dit negatieve gezondheidseffect wordt het gebruik van biodiesels dus afgeraden. Voor HVO brandstoffen worden in publicaties gunstigere resultaten gerapporteerd, maar hierbij zijn de gezondheidseffecten als schade aan het weefsel niet onderzocht.

Een maatregel dat een positief effect heeft op het milieu, kan een negatief effect hebben op de veiligheid & gezondheid van de medewerkers. Als er in een aanbieding een maatregel wordt aangeboden, is het voor een Opdrachtgever belangrijk om de veiligheids & gezondheidseffecten van deze maatregel te beoordelen. De maatregel wordt immers onderdeel van de overeenkomst en valt daarmee onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

Close Menu