Skip to main content

Elk bouwproject is uniek. Dit maakt de bouw bijzonder. Of het nou gaat om de opgave, de bouwmethode of de veiligheidsrisico’s, elk project is anders. Voor de meeste projecten kunnen de veiligheidsrisico’s goed ingeschat worden en kunnen de juiste veiligheidsmaatregelen bepaald  worden. Maar hoe kan je de beste maatregelen bepalen voor werkzaamheden waar niet veel ervaring mee is?

Zo’n situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een tunnelboorproces. Tunnelboorprojecten komen niet veel voor in Nederland. Tijdens de normale procesgang is het tunnelboorproces een continue en beheerst proces. Het wordt anders als er een procesverstoring of onderbreking optreedt. Een medewerker op de tunnelboormachine moet dan ingrijpen om de verstoring te verhelpen. Hierbij wordt de veiligheidsbarrière ‘afstand’ opgeheven en wordt de medewerker blootgesteld aan een gevaar. Procesverstoringen zijn hiermee in basis risicovol en komen niet veel voor.

Hoe weet je nu welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om procesverstoringen veilig af te handelen? Uit publicaties blijkt dat ongevalsscenario’s voorspeld kunnen worden. Tijdens het tunnelboorproces van de Rotterdamsebaan zijn de procesverstoringen gedetailleerd in kaart gebracht en vergeleken met reeds bekende ongevalspaden uit wetenschappelijke modellen. Doordat ongevalsscenario’s hetzelfde ongevalspad volgen, is het mogelijk om toekomstige ongevalsscenario’s te voorspellen. Hierdoor kunnen gericht veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Tussen 2016 en 2020 realiseerde Gemeente Den Haag de Rotterdamsebaan met de Victory Boogie Woogie tunnel. Paltrock B&I was betrokken bij de realisatie van de Rotterdamsebaan en heeft onderzoek gedaan naar het veilig afhandelen van procesverstoringen tijdens het boren in slappe bodem. De bevindingen zijn gepubliceerd en via deze link te raadplegen.

One Comment

Close Menu