Skip to main content

Dat werken langs de weg gevaarlijk is, is al langer bekend. Uit ongevalscijfers van NL arbeidsinspectie blijkt dat een groot deel van de ongevallen op langs de weg plaats vinden. Het volledig afsluiten van de weg zou het werken een stuk veiliger maken. Door het afsluiten van de weg is er geen verkeer meer aanwezig en kunnen de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden.

Het uitvoeren van werkzaamheden in een afsluiting is veiliger en gezonder

Er is nog een reden om de werkzaamheden in een afsluiting uit te voeren. Wegwerkers worden tijdens hun werkzaamheden blootgesteld aan gevaarlijke gassen. Deze zijn afkomstig van het langsrijdend verkeer. Uit Zuid-afrikaans onderzoek (Blaauw et al., 2022) is gebleken dat medewerkers in hoge mate blootgesteld worden aan stikstofdioxide (NO2), Total Volatile Organic Compounds (TVOC’s) en fijnstof. Blootstelling aan deze stoffen is schadelijk voor medewerkers. Lees ook ook dit artikel.

Het begint bij bewust zijn

Het onderzoek stelt dat het vergroten van de afstand tot de emissiebron, het toepassen van warme asfaltmengsels en het niet onnodig stationair laten draaien van machines de blootstelling kan verkleinen. Dit zijn allemaal maatregelen die relatief eenvoudig te realiseren zijn, mits het bewustzijn er is bij medewerkers in de voorbereiding en uitvoering. Door een verbeterde veiligheidsbewustzijn kan er dus grote gezondheidswinst behaald worden.

Onduidelijkheid over de situatie in Nederland

In Nederland zijn er geen onderzoeken geweest naar de blootstelling aan schadelijke gassen bij wegwerkmedewerkers. Of de resultaten vergelijkbaar zijn, is onduidelijk. Er zijn te veel factoren die verschillen. In Nederland passen we andere asfaltmengsels toe en worden er andere eisen gesteld aan verbrandingsmotoren. Aan de andere kant worden is de verkeersintensiteit hoger en worden de werkzaamheden in een gedeeltelijke afsluiting uitgevoerd. Aanleiding genoeg om dit te onderzoeken voor de Nederlandse situatie.

Close Menu