Skip to main content

Rijkswaterstaat heeft op de tweede Maasvlakte een windpark gerealiseerd. Het windpark bestaat uit 12 windmolens op de zachte zeewering en 10 windmolens op de harde zeewering. Samen geven ze een vermogen van 116 MW. Paltrock B&I heeft het projectteam van Rijkwaterstaat ondersteund bij het veilig realiseren van het project en is betrokken geweest tot en met de overdracht van het project aan de beheerder. Het project kende grote uitdagingen voor wat betreft de veilige realisatie van het windpark, de bouwlogistiek, de bereikbaarheid van de omliggende industrie en omgevingsveiligheid.

De bouwlocatie van het windpark maakte het project bijzonder. De 10 windmolens op de harde zeewering zijn op de dijk gebouwd en vlak naast de belangrijke ontsluitingsweg van de Tweede Maasvlakte. De 12 windmolens op het strand zijn gebouwd met een bouwmethode die ook in de off-shore gebruikt wordt. Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen is er tijdens het project veel aandacht uitgegaan naar de hijswerkzaamheden. In 2023 is het project voltooid en levert het windpark 416 GWh op jaarbasis aan groene stroom voor de Nederlandse infrastructuur en gebouwen van de rijksoverheid. Het windpark draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstelling van het ministerie van I&W.

Close Menu