Skip to main content

A27 Houten Hooipolder

De A27 tussen Houten en Hooipolder wordt verbreed en verbeterd. Hierdoor moet de doorstroming verbeterd worden en wordt het tracé voorbereid op de toekomstige verkeersbelasting. Naast de verbreding worden aansluitingen verbeterd, de bruggen versterkt en vervangen. Het project is opgedeeld in twee projecten, een zuidelijk deel en een noordelijk deel.

Verbreding N211 Wippolderlaan

De N211 is een van de drukste provinciale wegen van het land. De N211 verbindt het zuidelijke gedeelte van Den Haag met het Westland. Het Westland kent een grote mate van bedrijvigheid en de bereikbaarheid van dit gebied is van belang voor de economische groei. De verwachting is dat de…

Uitvoering KRW maatregelen

Nederland is een waterland. Als maatschappij zijn we sterk afhankelijk van het water. Het Nederlandse water is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en infrastructuur. Het is dus van belang dat het water schoon en gezond is. Om te zorgen dat het water schoon en gezond is, is er vanuit…

Realisatie Windpark Tweede Maasvlakte

Rijkswaterstaat heeft op de tweede Maasvlakte een windpark gerealiseerd. Het windpark bestaat uit 12 windmolens op de zachte zeewering en 10 windmolens op de harde zeewering. Samen geven ze een vermogen van 116 MW. Paltrock B&I heeft het projectteam van Rijkwaterstaat ondersteund bij het veilig realiseren van het project en…

Zuidasdok

Tussen Schiphol en het centrum van Amsterdam wordt het programma Zuidasdok gerealiseerd. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland en omvat de bouw van het station Amsterdam Zuid, de aanleg van railverbindingen, de aanleg van een landtunnel en de verbetering van de doorstroming van het wegennet (knooppunt…
Close Menu