Skip to main content

De N211 is een van de drukste provinciale wegen van het land. De N211 verbindt het zuidelijke gedeelte van Den Haag met het Westland. Het Westland kent een grote mate van bedrijvigheid en de bereikbaarheid van dit gebied is van belang voor de economische groei. De verwachting is dat de verkeersintensiteit in dit gebied de komende periode zal toenemen. Door het verbeteren en het verbreden van de N211 wordt het Westland beter bereikbaar. Om het gebied veilig, bereikbaar en duurzamer te maken worden de wegen verbreed, ongelijkvloerse kruisingen aangelegd, recreatiegebieden heringericht en daarbij worden een tal van duurzame innovaties uitgevoerd.

De aannemers combinatie De Westlandse Entree is verantwoordelijk voor de realisatie van de N211. Op het gebied van het veiligheidsmanagement laat de Westlandse Entree zich ondersteunen door Paltrock B&I. Dit door invulling van de rol van integraal veiligheidsmanager en door de rol van (strategisch) veiligheidscoach. Paltrock B&I ondersteunt de combinatie onder andere bij het uitwerken van veiligheid in de ontwerpfase en het borgen van veiligheid tijdens de realisatie van de werkzaamheden. Elke fase kent een andere aanpak en invulling voor het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en de samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. Het kiezen voor de meest gunstige ontwerpkeuze, het integraal beschouwen van de risico’s en het bepalen en monitoren van robuuste veiligheidsmaatregelen staan hierbij centraal.

Close Menu