Skip to main content

Tussen Schiphol en het centrum van Amsterdam wordt het programma Zuidasdok gerealiseerd. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland en omvat de bouw van het station Amsterdam Zuid, de aanleg van railverbindingen, de aanleg van een landtunnel en de verbetering van de doorstroming van het wegennet (knooppunt Nieuwe Meer & knooppunt Amstel).

Het project is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam. Elk project kent zijn eigen complexiteit, risicoprofiel en raakvlakken met de omgeving.

Patrock B&I vult het integraal veiligheidsmanagement in op programmaniveau. Het programma co├Ârdineert de raakvlakken en ondersteunt de projecten op gebied van integrale veiligheid. Zoals voor het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, het invullen van de opdrachtgeversverplichtingen, het ontwikkelen van beleid voor risicovolle werkzaamheden, het waarborgen van de omgevingsveiligheid bij hijsactiviteiten en faseringen, etc. Deze centrale aansturing zorgt voor een uniform beleid bij de projecten binnen het programma.

Close Menu